SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

OPĆINA KOSTRENA na temelju objave savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu i projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU KLASA: 400-06/21-01/6 URBROJ: 2170-07-06-21-11 od 24. studenog 2021. godine.

 

 

 

 

KLASA: 400-06/21-01/6
URBROJ: 2170-07-06-20-8
Kostrena, 08. studenog 2021.

 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 08. studenog 2021. do 22. studenog 2021. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o Proračunu Općine Kostrena za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

Pročelnica

Mirjana Padovan Banić

 

Preuzmite dokumente

Savjetovanje- Prijedlog Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu docx | SAVJETOVANJE-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOSCU-Prijedlog-Proracuna-OK-za-2022.-god.-i-projekcije-za-2023.-i-2024.-god..docx | 74,20 KB
Proračun Općine Kostrena 2022-2024 pdf | PRORACUN-OPCINE-KOSTRENA-2022-2024-javno-savjetovanje.pdf | 250,48 KB
Obrazac- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću docx | OBRAZAC-savjetovanje-sa-zaintersiranom-javnoscu-Proracun-2022.docx | 16,25 KB
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu pdf | Izvjesce-o-provedenom-javnom-savjetovanju-Prijedlog-Proracuna-Opcine-Kostrena-za-2022.-sa-projekcijama-za-2023.-i-2024.-godinu.pdf | 252,48 KB