SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Informacije za građane Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 400-01/23-01/4

URBROJ: 2170-22-06-23-5

Kostrena, 13. studenog 2023.

 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

 

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Svi iznosi naznačeni u Prijedlogu Proračuna Općine Kostrena za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu izraženi su u valuti euro.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 13. studenog 2023. do 21. studenog 2023. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu putem e-maila na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o Proračunu Općine Kostrena za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                 PROČELNICA

                          Mirjana Padovan Banić, dipl.eoc.

Preuzmite dokumente

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću docx | SAVJETOVANJE-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOSCU-Prijedlog-Proracuna-Opcine-Kostrena-za-2024.-i-projekcije-za-2025.-i-2026.docx | 19,49 KB
Obrazac za podnošenje prijedloga i mišljenja docx | OBRAZAC-savjetovanje-sa-zaintersiranom-javnoscu-Proracun-2024.-i-projekcije-za-2025.-i-2026.docx | 16,34 KB
Proračun za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu pdf | PRORACUN-OPCINE-KOSTRENA-ZA-2024.-i-projekcije-za-2025.-i-2026.pdf | 205,42 KB
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Proračuna za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. pdf | Izvjesce-o-provedenom-javnom-savjetovanju-sa-zainteresiranom-javnoscu-Prijedlog-Proracuna-za-2024.-s-projekcijama-za-2025.-i-2026.pdf | 1,17 MB