SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Turistička zajednica Općine Kostrena traži stručnog suradnika

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 12. rujna 2017. godine.

Na temelju čl. 48. Statuta Turističke zajednice Općine Kostrena („Službene novine“ PGŽ, br. 2/2010.), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena na 46. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2017. godine direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kostrena raspisuje

N A T J E Č A J

Za zapošljavanje stručnog suradnika – informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici Općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta).

Uvjeti:

1) završena gimnazija ili druga srednja škola (četverogodišnja) društvenog ili humanističkog smjera

2) najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

3) aktivno znanje jednog svjetskog jezika

4) poznavanje rada na računalu

5) poznavanje turističke ponude Općine Kostrena

Prijavi priložiti:

–  životopis

–  presliku domovnice

–  dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe

–  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Natječaj je otvoren 14 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama TZO Kostrena.

Prijave s kratkim životopisom te potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno do 10.09.2017. godine na adresu:Turistička zajednica Općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a51221 Kostrena s naznakom “za natječaj” ili na e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr.

Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati. Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni.

Kostrena, 28. 8. 2017. godine

 

 

Izvor: Turistička zajednica Općine Kostrena