Natječaj za radno mjesto-pomoćni radnik za rad s djecom s posebnim potrebama

  Zatvoren

Rok za prijavu
20. prosinca 2017.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” od 11. prosinca 2017.g. i u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.l0/97, 107 /07 i 94/13) raspisuje se:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama- 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju do 31.12.2018. godine


Uvjeti: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu sa životopisom
– presliku domovnice i osobne iskaznice
– potvrdu o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerenu kod javnog bilježnika)
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od dva mjeseca od dana objave natječaja)
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dva mjeseca od dana objave natječaja)
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dva mjeseca od dana objave natječaja)

Pomoćni radnik mora imati zdrastvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natječaj traje od 12. prosinca 2017. godine do 20. prosinca 2017.godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu :
Dječji vrtić “Zlatna ribica”
Žuknica 1a, 51 221 Kostrena, s naznakom: “Za oglas- ne otvarati”

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u zakonskom roku.