SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Natječaji i pozivi Obavijesti Zasnivanje radnog odnosa

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA KOSTRENA

  Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/19-01/02
URBROJ: 2170-07-06-19-10
Kostrena, 3. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE) KANDIDATA /KANDIDATKINJA 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije i gospodarstvo na radno mjesto Viši stručni suradnik/ suradnica za računovodstvo proračunskih prihoda i izdataka – 1 izvršitelj/izvršiteljica, objavljen 15. studenog 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati / kandidatkinje prijavljeni na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koju su o testiranju obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnost kandidata/kandidatkinja provest će se putem pisanog testiranja te eventualnog poznavanja rada na računalu sukladno Pravilima i Uputama prethodno objavljenim na mrežnoj stranici Općine Kostrena koje se mogu pronaći klikom na link https://kostrena.hr/natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-radi-zamjene-duze-vrijeme-odsutnog-sluzbenika-do-povrata-odsutnog-sluzbenika-na-posao-u-upravni-odjel-za-financije-i-gospodarstvo-opcine-kostrena/.

S kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na pisanom testiranju i ispune uvjet poznavanja rada na računalu, provest će se intervju.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provest će se:

dana 10. prosinca 2019. godine (utorak) s početkom u 09.00 sati
u zgradi Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, Kostrena (vijećnica) 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 Za kandidata/kandidatkinje koji/koja formalno ispunjava uvjete i bude pozvana, a ne pristupi provjeri, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

 Po utvrđivanju identiteta, kandidatima/kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 45 minuta.

O vremenu održavanja intervjua kandidati/ kandidatkinje će biti obaviješteni, nakon provedene pisanog testiranja putem e-mail adrese kandidata/kandidatkinja.

                                                                                                                                        Povjerenstvo za provedbu oglasa