SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena – DNEVNI RED

Novosti

KLASA:  021-05/17-01/13
URBROJ:  2170-07-01-17-1
Kostrena, 11. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (SN PGŽ broj 46/09, 15/13, 38/13, 11/14, 17/14), sazivam

 

6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 19. prosinca 2017. godine u 17,00 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED: 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 4. a) Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  b) Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2017. godinu
 6. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena
 7. Prijedlog odluke o otkupu nekretnina radi rekonstrukcije prometne površine – ceste kod Doma zdravlja u Kostreni
 8. Prijedlog odluke o otkupu zemljišta u svrhu građenja prometne površine – dionice sabirne ceste – Bonićevo
 9. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena za razdoblje od 2013. do 2016. godine
 10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020. za 2016.godinu
 11. a) Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2017.godinu
  b) Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

Predsjednik
Dražen Soldan, v.r.