SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

DNEVNI RED 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti

  REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA KOSTRENA

          Općinsko vijeće

 

KLASA:   021-05/18-01/10
URBROJ:  2170-07-01-18-1
Kostrena,  18. srpnja 2018. godine

 

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18), sazivam

 

13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 25. srpnja 2018. godine u 17.00 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijećA
3. Prijedlog zaključka – Lučka uprava Bakar – Kraljevica – Kostrena – luka Žurkovo
4. Izvješće o radu Turističke zajednice, turističkog ureda i direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kostrena za 2017. godinu
5. Financijski izvještaj o radu KD Kostrena d.o.o. Kostrena za 2017. godinu
6. Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata
7. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena
8. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Kostrena
9. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Kostrena
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
11. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza s Koksar d.o.o. u likvidaciji
12. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o Kostrena-Barbara
13. Prijedlog odluke o stjecanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Kostrena Barbara
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijavu na Mjeru 7.4.1. – izgradnja Vatrogasnog doma u Kostreni

 

 Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

Predsjednik

                                                                                Dražen Soldan