SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dokumentacija o nabavi za izvođenje građevinskih radova na gradnji dječjeg igrališta Doričići u Općini Kostrena Evidencijski broj nabave: B-323.1/02-2020

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje

                             SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt dokumentacije o nabavi za izvođenje građevinskih radova na gradnji  dječjeg igrališta Doričići u Općini Kostrena, Evidencijski broj nabave: B-323.1/02-2020.

Općina Kostrena kao investitor namjerava na k.č.3414/1, k.o. Kostrena-Lucija u naselju Doričići u Općini Kostrena izgraditi novo dječje igralište. Igralište je tlocrtno nepravilnog oblika, kraćom stranicom se pruža uz nerazvrstanu cestu. Izgradnja igrališta se u većem dijelu sastoji od zemljanih radova na niveliranju terena te od ograđivanja dijela zemljišta radi formiranja samog igrališta. Stranice igrališta su omeđene potpornim zidovima i betonskim pasicama, razigrane nepravilne dispozicije .Zidovi su visoki od 40cm – 135cm. Površina cijelog igrališta iznosi 301,67m2, od čega je 91,57m2 površina za postavu igrala koja se završno obrađuje u zaštitnoj lijevanoj gumi, 26,77m2 je površina prilazne staze koja je završno u parkovnom šljunku 4-8mm, dok je preostali dio od 159,91m2 predviđen kao zatravljena zelena površina. Ulaz u igralište predviđen je sa jugoistočne strane, sa nogostupa Ulice Hrvatskih branitelja. Dječje igralište je opremljeno s 5 igrala, koje su namijenjene za dvije dobne skupine i to za djecu od 2-5 godina I za djecu od 3-12 godina.

Specifikacija radova detaljno je definirana glavnim projektom broj 879, od veljače 2019. godine, izrađen po društvu POTOČNJAK d.o.o. Rijeka.

Razdoblje internetskog savjetovanja  je od 17. kolovoza do 23. kolovoza 2020. godine. Sve pristigle primjedbe/prijedlozi nakon završetku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću bit će javno dostupne u Izvješću na internetskoj stranici Općine Kostrena.

Preuzmite dokumente

Dokumentacija o nabavi - radovi izgradnja dječjeg igrališta Doričići docx | Dokumentacija-o-nabavi-radovi-izgradnja-djecjeg-igralista-Doricici.docx | 144,31 KB
Glavni projekt, DJEČJE IGRALIŠTE U NASELJU DORIČIĆI,KOSTRENA pdf | projekt-POTOCNJAK-igraliste-doricici.pdf | 2,49 MB
Troskovnik radovi DORIČIĆI IGRALIŠTE xls | Troskovnik-radovi-DORICICI-IGRALISTE.xls | 61,00 KB
Uputa za prikupljanje ponuda pdf | Uputa-za-prikupljanje-ponuda-3.pdf | 5,64 MB

Vezane objave