SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Baza poslovnih subjekata Općine Kostrena

Baza poslovnih subjekata je integrirana baza aktivnih gospodarskih subjekata (trgovačka društva, obrti i slobodna slobodna zanimanja) Općine Kostrena.

Za svaki poslovni subjekt baza sadrži podatke o nazivu gospodarskog subjekta, osobnom identifikacijskom broju (OIB),  komunikacijskim brojevima (tel., fax., e-mail),  pravnom obliku,i odgovornim osobama.

Za više informacija obratite se u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, na adresu elektronske pošte martina.zekic@kostrena.hr ili na broj telefona 209-071.

Ažurirano: listopad 2020. godine

 


Preuzmite dokumente

Baza trgovačkih društava, listopad 2020. xlsx | Baza-trgovackih-drustava-10.2020.xlsx | 31,67 KB
Baza obrta i slobodnih zanimanja, listopad 2020. xlsx | Baza-obrtnika-10.2020.xlsx | 20,60 KB