SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Baza poslovnih subjekata Općine Kostrena

Baza poslovnih subjekata je integrirana baza podataka svih gospodarskih subjekata (trgovačka društva, obrti i slobodna slobodna zanimanja) Općine Kostrena.

Za svaki poslovni subjekt baza sadrži podatke o nazivu gospodarskog subjekta, osobnom identifikacijskom broju (OIB),  komunikacijskim brojevima (tel., fax., e-mail),  pravnom obliku,i odgovornim osobama.

 


Preuzmite dokumente

Baza poslovnih subjekata Općine Kostrena, ažurirano: rujan 2018. godina xlsx | Baza-poslovnih-subjekata-rujan-2019.xlsx | 40,27 KB