SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Gospodarski savjet Načelnika Općine Kostrena

Djelokrug rada Gospodarskog savjeta Općinskog Načelnika odnosi na praćenje stanja gospodarstva, predlaganje mjera i aktivnosti za stvaranje poticajnog poslovnog okruženja na području Općine Kostrena, te savjetovanje jedinice lokalne samouprave u kreiranju politika gospodarskog razvoja. U Gospodarski savjet imenovani su slijedeći predstavnici privatnog sektora:

 

  1. Igor Šmitran, menadžer prodaje; IND EKO d.o.o.
  2. Bojan Filipović, tehnički direktor TE Rijeka; HEP proizvodnja d.o.o.
  3. Luka Talajić, menadžer odjela procesne tehnologoje u INA Rafinineriji nafte Rijeka
  4. Mirna Dujmović Cerovac, član uprave; Dezinsekcija d.o.o. Rijeka
  5. Maja Kriška, Voditelj Službe za zaštitu okoliša; Brodogradilište Viktor Lenac
  6. Sandro Viškanić, direktor, Nekretnine d.o.o,.

 

Mandat članova Gospodarskog savjeta traje za vrijeme trajanja mandata Općinskog Načelnika.


Preuzmite dokumente