SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine, donijelo je odluku o komunalnom doprinosu.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja, uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa.


Preuzmite dokumente