SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Informacije za građane

Poziv na savjetovanje- Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

KLASA: 363-01/19-01/11 URBROJ: 2170-07-05-19-2 Kostrena, 16. srpnja 2019. godine   Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša […]

OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA DRUGE PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N-4

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) Upravni odjel za komunalni sustav, […]

Savjetovanje- Prijedlog Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na […]