SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Informacije za građane

Najava vježbe civilne zaštite i testiranja sustava za javnu uzbunu

Općina Kostrena  u subotu 28. listopada 2023. godine organizira vježbu osposobljavanja za pripadnike postrojbe opće namjene i povjerenike civilne zaštite […]

Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

KLASA: 360-01/23-01/03 URBROJ: 2170-22-05-23-2 Kostrena, 10. listopada 2023. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena […]

Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru

KLASA: 342-01/23-04/04 URBROJ: 2170-22-05-23-2 Kostrena, 10. listopada 2023. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena […]

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU KLASA: 612-01/23-01/05 URBROJ: 2170-22-05-23-2 Kostrena, […]

Javno izlaganje na prijedlog IV. izmjena i dopuna PPU Općine Kostrena i prijedloga UPU Stara Voda

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje […]