SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Informacije za građane

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2023. godinu

KLASA: 302-01/23-01/1 URBR: 2170-22-06-23-2 Kostrena, 24. siječnja 2023. OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]

Nacrt prijedloga odluke o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 310-01/22-03/01 URBROJ: 2170-22-05-22-1 […]

Poziv na prezentaciju „Novi individualizirani sustav gospodarenja komunalnim otpadom“

Od 30. siječnja 2023. godine KD Čistoća d.o.o. Rijeka kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada započinje s provođenjem novog […]

U siječnju 2023. Kostrena prelazi na novi sustav prikupljanja otpada “od vrata do vrata”

Od 30. siječnja 2023. godine kreće novi sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata”. Komunalno društvo Čistoća  na području Kostrene […]

Javni poziv za provedbu programa preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog otpada

Temeljem Odluke općinskog načelnika od 16. studenoga 2022. godine i članka 43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku  Općina […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 23. prosinca 2022. godine .