SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Informacije za građane

Nacrt prijedloga odluke o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 310-01/22-03/01 URBROJ: 2170-22-05-22-1 […]

Poziv na prezentaciju „Novi individualizirani sustav gospodarenja komunalnim otpadom“

Od 30. siječnja 2023. godine KD Čistoća d.o.o. Rijeka kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada započinje s provođenjem novog […]

U siječnju 2023. Kostrena prelazi na novi sustav prikupljanja otpada “od vrata do vrata”

Od 30. siječnja 2023. godine kreće novi sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata”. Komunalno društvo Čistoća  na području Kostrene […]

Javni poziv za provedbu programa preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog otpada

Temeljem Odluke općinskog načelnika od 16. studenoga 2022. godine i članka 43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku  Općina […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 23. prosinca 2022. godine .

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

KLASA: 400-01/22-01/4 URBROJ: 2170-22-06-22-5 Kostrena, 7. studenoga 2022.   Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi […]