SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Informacije za građane

IZVJEŠĆE – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena

KLASA:360-01/17-01/05 URBROJ: 2170-07-04-2-17-4 Kostrena, 30. studeni  2017. Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt nove odluke o  privremenoj zabrani građevinskih […]

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pri pokretanju otvorenog postupka javne nabave za rekonstrukciju NERAZVRSTANE CESTE UZ PZ ŠOIĆI – 1. FAZA

KLASA: 363-01/17-03/17 URBROJ: 2170-07-04-4-17-4 Kostrena, 5. prosinca 2017. Evidencijski broj javne nabave: JN-202.81/01-2017 Predmet:  Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa […]

Prijedlog Odluke privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena

KLASA: 360-01/17-01/05 URBROJ: 2170-07-04-2-17-3 Kostrena, 15.  studeni  2017. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 23. studenoga 2017. godine .