SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU KLASA: 612-01/23-01/05 URBROJ: 2170-22-05-23-2 Kostrena, […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2023. godinu

KLASA: 302-01/23-01/1 URBR: 2170-22-06-23-2 Kostrena, 24. siječnja 2023. OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]

Nacrt prijedloga odluke o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 310-01/22-03/01 URBROJ: 2170-22-05-22-1 […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

KLASA: 400-01/22-01/4 URBROJ: 2170-22-06-22-5 Kostrena, 7. studenoga 2022.   Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi […]

Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 360-01/22-01/04 URBROJ: 2170-22-05-22-2 […]