SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje- Prijedlog Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na […]

Savjetovanje-Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Kostrena

              REPUBLIKA  HRVATSKA             PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                   OPĆINA KOSTRENA           UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI […]

Savjetovanje- Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu […]