SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2021. godinu

KLASA: 303-01/21-01/02 URBR: 2170-07-06-21-1 Kostrena, 15. siječnja 2021. OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]

Nacrt prijedloga odluke o grobljima

KLASA: 363-01/21-06/1 URBROJ: 2170-07-05-21-2 Kostrena, 11. siječnja 2021. godine Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine […]

Nacrt prijedloga odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Kostrena

KLASA: 211-05/20-01/01 URBROJ: 2170-07-05-20-7 Kostrena, 30. prosinca 2020.   Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine […]