SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2024. godinu

KLASA: 302-01/24-01/1 URBR: 2170-22-06-24-2 Kostrena, 31. siječnja 2024. OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga odluke o grobljima

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA   KLASA: 363-01/24-11/1 URBROJ: […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

KLASA: 400-01/23-01/4 URBROJ: 2170-22-06-23-5 Kostrena, 13. studenog 2023.   Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za razdoblje 2024.-2028. godine

KLASA: 342-01/23-04/3 URBROJ: 2170-22-04-23-5 Kostrena, 27. listopada 2023. godine Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu u svezi […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena

KLASA: 006-01/23-01/03 URBROJ: 2170-22-04-23-3 Kostrena, 23. listopada 2023. godine   OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU […]