SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Nacrt odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Kostrena

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 49.stavka 4., članka 51. stavak 5. i članka 62. stavak 5 […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU SA JAVNIM UVIDOM I JAVNIM IZLAGANJEM za Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i […]