SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA   KLASA: 351-01/21-01/04 URBROJ: […]

Nacrt prijedloga odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na komunalnoj infrastrukturi u vlasništvu Općina Kostrena

              REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA    KLASA: […]

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2022. godinu

KLASA: 302-01/22-01/01 URBR: 2170-22-06-22-1 Kostrena, 31. siječnja 2022. OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM […]