SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kostrena

KLASA: 370-01/19-01/02 URBROJ: 2170-07-05-20-7 Kostrena, 28. prosinca 2020. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena […]

Poziv za sudjelovanje u izradi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2021. -2027.

Program ukupnog razvoja predstavlja temeljni strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce Općine Kostrena uzimajući u obzir obilježja, prednosti i […]

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

KLASA: 400-06/20-01/7 URBROJ: 2170-07-06-20-8 Kostrena, 16. studenog 2020. Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka […]