SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

JAVNI POZIV za izbor najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2023. godini

Natječaji i pozivi Novosti Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 6. veljače 2024. godine.

Temeljem članka 3. Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ 2/19) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-01/24-03/2, URBROJ: 2170-22-03-24-33 od 23. siječnja 2024. godine
dana 29. siječnja 2024. godine objavljuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za izbor najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa

Općine Kostrena u 2023. godini

 

1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2023. godini.

Na listu kandidata za najuspješnije sportaše može se uvrstiti svaki sportaš s prebivalištem na području Kostrene ili sportaš član sportske udruge čije je sjedište u Kostreni, a kategorije za dodjelu nagrada su:

a. Najuspješniji sportaš do 18 (osamnaest) godina

b. Najuspješnija sportašica do 18 (osamnaest) godina

c. Najuspješnija muška sportska ekipa do 18 (osamnaest) godina

d. Najuspješnija ženska sportska ekipa do 18 (osamnaest) godina

e. Najuspješniji sportaš senior

f. Najuspješnija sportašica seniorka

g. Najuspješnija muška seniorska

h. Najuspješnija ženska seniorska

i. Najuspješniji sportaš s invaliditetom

j. Izniman dugogodišnji doprinos razvoju sporta

Preostalim nominiranim kandidatima, a kojima nije dodijeljena nagrada iz kategorija  prethodnog stavka, dodjeljuje se zahvalnica Općine Kostrena.

2. Prijedlog kandidata za najuspješnije sportaše i sportske ekipe s obrazloženjem i dokazima o ispunjavanju uvjeta za uvrštavanje na listu kandidata mogu dati sportske udruge, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Sportska zajednica Općine Kostrena.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

 A) Pisana dokumentacija za prijavu pojedinačnih sportaša obavezno sadrži:

1) Ime i prezime, datum rođenja sportaša

2) Prebivalište prijavljenog sportaša

3) Naziv sportske udruge

4) Dokaz o sudjelovanju na određenom službenom natjecanju/natjecanjima i postignutom rezultatu/rezultatima

5) Izjava potpisana od strane odgovorne osobe te ovjereno od strane sportske udruge/Sportske zajednice Općine Kostrena kojim se pod punom odgovornošću jamči za točnost predanih podataka

 

B) Pisana dokumentacija za prijavu sportskih ekipa obavezno sadrži:

1) Ime i prezime trenera (stručnog voditelja) ekipe

2) Dobna natjecateljska kategorija

3) Naziv sportske udruge

4) Popis natjecatelja – ime i prezime, datum rođenja

5) Dokaz o sudjelovanju na određenom službenom natjecanju/natjecanjima i postignutom rezultatu/ima

6) Pismo namjere potpisano od strane odgovorne osobe te ovjereno od strane sportske udruge/Sportske zajednice Općine Kostrena kojim se pod punom odgovornošću jamči za točnost predanih podataka

 

3. Prijedlog se dostavlja osobno ili poštom u Općinu Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, s naznakom „Prijedlog za izbor najboljeg sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena“ u roku 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

4. Nepotpune i nepravodobne prijedloge bez obrazloženja i dokumentacije neće se razmatrati.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Vranić, dipl.iur.

 

 

 

 

 

Preuzmite dokumente

Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa pdf | 06.-Pravilnik-o-izboru-i-proglasenju-najuspjesnijih-sportasa-i-sportskih-ekipa-1.pdf | 1,79 MB

Vezane objave