SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na komunalnoj infrastrukturi u vlasništvu Općina Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

              REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                OPĆINA KOSTRENA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

 KLASA: 944-01/22-05/02

URBROJ: 2170-22-05-22-2

Kostrena, 3. veljače 2022.

  

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU            

Nacrt prijedloga odluke o  postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti

na komunalnoj infrastrukturi u vlasništvu Općina Kostrena

                                                                                                             

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je Nacrt prijedloga odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na komunalnoj infrastrukturi u vlasništvu Općine Kostrena u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 03. veljače 2022. do 03. ožujka 2022. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi prijedlog odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na komunalnoj infrastrukturi u vlasništvu Općine Kostrena putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na komunalnoj infrastrukturi u vlasništvu Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

 

 

 

                                                                                                            PROČELNIK

                                                                                         Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

 

Preuzmite dokumente

Nacrt prijedloga odluke pdf | Nacrt-prijedloga-odluke-o-postupku-i-visini-naknade-za-osnivanje-prava-sluznosti-na-komunalnoj-infrastrukturi-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.pdf | 85,57 KB
Poziv pdf | Poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluka-o-postupku-i-visini-naknade-za-osnivanje-prava-sluznosti-na-komunalnoj-infrastrukturi-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.pdf | 65,95 KB
Obrazac savjetovanje docx | OBRAZAC-savjetovanje-odluka-o-postupku-i-visini-naknade-za-osnivanje-prava-sluznosti-na-komunalnoj-infrastrukturi-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.docx | 16,02 KB
Izvješće javno savjetovanje pdf | Izvjesce-odluka-koristenje-EKI-infrastrutkure-1.pdf | 60,89 KB