SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 370-01/19-01/02

URBROJ: 2170-07-05-20-7

Kostrena, 28. prosinca 2020.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Nacrt prijedloga odluke o uvjetima, mjerilima i postupku

za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz

Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 28. prosinca 2020. do 28. siječnja 2021. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

Pročelnik
Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

Preuzmite dokumente

Poziv pdf | poziv.pdf | 99,70 KB
Obrazac savjetovanje docx | Kostrena_OBRAZAC-POS-odluka-o-mjerilima...docx | 15,65 KB