SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kostrena

Informacije za građane Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

KLASA: 351-01/21-01/04

URBROJ: 2170-22-05-22-16

Kostrena, 2. svibnja 2022.

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15) objavljuje

POZIV NA

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kostrena

                                                                                                              

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kostrena u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 2. svibnja 2022. do 31. svibnja 2022. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kostrena putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Procjene rizika na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, bit će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti „Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

 

                                                                                                                                                               PROČELNIK

                                                                                                                                      Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

 

Preuzmite dokumente

Poziv savjetovanje pdf | Poziv-na-savjetovanje-s-javnoscu-Procjena-rizika-od-velikih-nesreca-Opcine-Kostrena.pdf | 64,36 KB
Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća Općine Kostrena pdf | Nacrt-prijedloga-Procjene-rizika-od-velikih-nesreca-Opcine-Kostrena.pdf | 6,03 MB
Obrazac savjetovanje docx | Obrazac.docx | 23,37 KB
Izvješće savjetovanje pdf | Izvjesce-Procjena-rizika-od-velikih-nesreca.pdf | 64,02 KB