SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 26. listopada 2017. godine.

KLASA: 112-02/17-01101
URBROJ :2170-07-04-17-3

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Službu za lokalnu samoupravu i pravne poslove, na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA SOCIJALNU, ZDRAVSTVENU SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1 izvršitelj i izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Posebni uvjeti:

  • magistar ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Više u dokumentaciji koja slijedi.

Preuzmite dokumente

Pravila i postupak prethodne provjere znanja pdf | Pravila-i-postupak-prethodne-provjere-znanja.pdf | 889,38 KB
Upute i obavijesti kandidatima pdf | Upute-i-obavijesti-kandidatima.pdf | 1,89 MB
Javni natječaj-viši stručni suradnik za socijalnu, z dravstvenu skrb i društvene djelatnosti pdf | Javni-natječaj-viši-stručni-suradnik-za-socijalnu-z-dravstvenu-skrb-i-društvene-djelatnosti.pdf | 1,71 MB