SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 22. listopada 2021. godine.

Temeljem Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/21-01/27, URBROJ: 2170-07-03-21- od 5. listopada 2021. godine objavljuje se

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

 

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

I. Opći uvjeti

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija
  • osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija
  • da nisu korisnici kredita ili stipendije za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi
  • iznimno, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti učenik odnosno student koji ima prebivalište u Općini Kostrena kraće od šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija, ako je u Kostrenu doselio s namjerom trajnog stanovanja budući su na području iste on ili njegova obitelj u navedenom periodu stekli u vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju što dokazuju valjanom dokumentacijom

 

II. Kriteriji za stjecanje prava 

II.a. STIPENDIJE IZVRSNOSTI

 • Za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50
 • Za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50
 • Za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 4,00 i ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova
 • Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke II.a., alineje 3. i nemaju pravo na dodjelu stipendija.

 

II.b. STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 • Za učenike: da je prosjek ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00
 • Za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00
 • Za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 3,00 i ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova
 • Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke II.b., alineje 2. i nemaju pravo na dodjelu stipendija

 

Stipendiraju se učenici sljedećih struka:  građevinsko-obrtnička, strojarsko-industrijska, metaloprerađivačka, ugostiteljsko-turistička, kemijsko-tehničke struke

Stipendiraju se studenti sljedećih studija: logopedija, pedagogija ranog i predškolskog odgoja, edukacijsko rehabilitacijska znanost- defektologija, fizioterapija i rehabilitacija

 

II.c. STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

 • Za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole i da je zajedničko kućanstvo učenika:
  korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili
  – korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine Kostrena
 • Za studente: da su redovni studenti i da je zajedničko kućanstvo studenta:
  korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili
  – korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine Kostrena,Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima u smislu točke II.c., alineje 2. i nemaju pravo na dodjelu stipendija

 

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjen prijavni obrazac
 • kratak životopis podnositelja
 • izjavu da nisu/jesu korisnici kredita ili stipendije po bilo kojem drugom osnovu ovjerenu kod javnog bilježnika
 • izvornik uvjerenja o upisu u školu ili fakultet
 • izvornik svjedodžbe ili preslika svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika za učenike/ izvornik potvrde o prosjeku ocjena i broju ostvarenih ECTS bodova iz prethodne akademske godine ili preslika istog ovjerena kod javnog bilježnika ili elektronički prijepis ocjena putem usluge „e-Razmjena studentskih ocjena“ za studente

 

Prijava se može podnijeti samo za jednu kategoriju stipendija i smatra se valjanom ako je podnesena u propisanom roku s potpunom dokumentacijom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismo, odnosno ako je izvornik dokumentacije na stranom jeziku, obavezan je prijevod na hrvatski po ovlaštenom sudskom tumaču.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom  u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s naznakom “Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima” zaključno do 22. listopada 2021. godine.

Preuzmite dokumente

Prijavni obrazac Word docx | Prijavni-obrazac-2021_2022-1.docx | 24,52 KB
Prijavni obrazac PDF pdf | Prijavni-obrazac-2021_2022-1.pdf | 252,43 KB
Odluka o stipendiranju SNOK 8/18 pdf | Sluzbene-novine-8_18.pdf | 5,16 MB
Odluka o stipendiranju SNOK 5/21 pdf | Sluzbene-novine-Opcine-Kostrena-5.21.pdf | 97,13 KB