SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji za obavljanje komunalne djelatnosti

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje poslova komunalne djelatnosti PROVOĐENJA MJERA DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE TE ZAŠTITE BILJA I SUZBIJANJA KOROVA

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:363-01/18-01/05 URBROJ:  […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine .

OBJAVA POZIVA ZA NADMETANJE ZA ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

OPĆINA  KOSTRENA                   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:    363-01/18-03/06 URBROJ: 2170-07-04-4-18-3 Kostrena, 28. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine u 09:00 sati .

OBJAVA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

OPĆINA  KOSTRENA                   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:   310-02/18-01/04 URBROJ: 2170-07-04-4-18-3 Kostrena, 28. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine u 10:00 sati .