SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOSTRENA

Natječaji za obavljanje komunalne djelatnosti

OBJAVA POZIVA ZA NADMETANJE ZA ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

OPĆINA  KOSTRENA                   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:    363-01/18-03/06 URBROJ: 2170-07-04-4-18-3 Kostrena, 28. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine u 09:00 sati .

OBJAVA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

OPĆINA  KOSTRENA                   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:   310-02/18-01/04 URBROJ: 2170-07-04-4-18-3 Kostrena, 28. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine u 10:00 sati .