SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju objekta Narodne čitaonice Sveta Barbara

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

KLASA: 112-03/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-4 Kostrena,  27. ožujka  2017. godine Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 19. i 29. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. travnja 2017. godine .

Kostrena vodeća među općinama u poticanju energetske učinkovitosti

Nakon obiteljskih kuća, Općina Kostrena prva je općina u Hrvatskoj koja će dodatnim sredstvima  mještanima subvencionirati i obnovu višestambenih zgrada. Uz […]

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u prostorijama objekta Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 2. veljače 2017. godine .

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. veljače 2017. godine u 12:00 sati .