SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji i pozivi

Natječaj za prijam u službu – POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

KLASA:112-07/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-33 Kostrena, 09. studenoga 2017.   POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 […]

Prijam u službu na određeno vrijeme: VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA FINANCIJE,GOSPODARSTVO, LOKALNI I EKONOMSKI RAZVOJ (1 izvršitelj/ica)

KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ:2170-07-04-l 7-3 Kostrena, 09. studenog .2017. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opcćne Kostrena, temeljem odredbe clanka 19. i 29. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 17. studenoga 2017. godine .

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU: Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

KLASA:112-02/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-25 Kostrena, 02. studenoga 2017.   Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj […]

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU: POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

KLASA:112-07/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-26 Kostrena, 02. studenoga 2017.   POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, […]

POZIV NA INTERVJU: Stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj

KLASA:112-07/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-6 Kostrena, 16. listopada  2017. POZIV NA INTERVJU u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena kandidatima […]