SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji i pozivi

Natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti

KLASA: 112-02/17-01101 URBROJ :2170-07-04-17-3 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 26. listopada 2017. godine .

Turistička zajednica Općine Kostrena traži stručnog suradnika

Na temelju čl. 48. Statuta Turističke zajednice Općine Kostrena („Službene novine“ PGŽ, br. 2/2010.), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 12. rujna 2017. godine .

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Temeljem odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 7. Odluke […]

PONOVNI Javni natječaj za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA OPĆINSKA NAČELNICA KLASA: 402-09/17-01/3 URBROJ: 2170-07-03-17-1 Kostrena: 17. svibnja 2017.   Općina Kostrena dana […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. lipnja 2017. godine .