SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Novosti

OBJAVA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

OPĆINA  KOSTRENA                   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:   310-02/18-01/04 URBROJ: 2170-07-04-4-18-3 Kostrena, 28. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine u 10:00 sati .

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Kostrena-Lucija

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. travnja 2018. godine .

Proljeće u Kostreni

Predstavom “Ključarica”, Teatra Oz, 20. ožujka u 10:30 sati počinje kulturna manifestacija 15. Proljeće u Kostreni.