SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Obavijest o izradi IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

Novosti

U skladu s odredbama stavka 1. članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), ovim putem obavještavamo da je Odlukama općinskog vijeća općine Kostrena Službene novine Općine Kostrena broj 9/17 iz rujna 2017. godine i Službene novine Općine Kostrena broj 4/18 iz ožujka 2018. godine, pokrenuta izrada i dopuna slijedećih urbanističkih planova uređenja:

  1. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N-1
  2. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N-2
  3. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N-3
  4. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N-4
  5. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-3 Šoići
  6. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R-1

Izmjene i dopune urbanističkih planova odnose se u prvom redu na usklađenje odredaba i uvjeta gradnje s odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, čije se posljednje izmjene i dopune usvojene u travnju 2017. godine.

Osim usklađenje s odredbama plana višeg reda, provesti će se i provjere rješenja prometne i komunalne infrastrukturne mreže, opsega i mjera zaštite kulturno-povijesnog nasljeđa, usklađenja i provjere statusa društvenih i gospodarskih djelatnosti.

Prijedlozi Izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja (tekstualni i kartografski dio) biti će objavljeni na stranicama Općine Kostrena tijekom i nakon provedenog postupka javne rasprave koja se za UPU N-1, UPU R-1 i UPU N-3 predviđa održati do kraja lipnja 2018. godine, dok se javna rasprava za UPU N-2, UPU N-4 i UPU K-3 ŠOIĆI planira održati polovinom srpnja 2018. godine.