SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
   OPĆINA KOSTRENA
Upravni odjel za financije
       i gospodarstvo

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja       

KLASA: 112-02/18-01/02
URBROJ: 2170-07-06-18-6

Kostrena, 29. studeni 2018. godine

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na radno mjesto viši stručni suradnik/suradnica za računovodstvo proračunskih prihoda i izdataka – 1 izvršitelj/ izvršiteljica, objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o održavanju prethodne provjere znanja
i sposobnosti kandidata/kandidatkinja 

           Pisano testiranje održat će se dana 5. prosinca 2018. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, Kostrena (Vijećnica).

            Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na radno mjesto viši stručni suradnik/suradnica za računovodstvo proračunskih prihoda i izdataka – 1 izvršitelj/ izvršiteljica, objavljenog dana 16. studenog 2018. godine u Narodnim novinama (NN broj 101/18) te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidata/kandidatkinju koji/koja formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njega trajanja odustane od iste, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni javni natječaj.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 5. prosinca 2018. godine u 11.00 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljeni su na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

            Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 Predsjednik Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja                                                               

Tomislav Puhar, dipl.oec. v.r.