SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBAVIJEST o poništenju javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360 u k.o. Kostrena-Barbara

Ostali natječaji

KLASA: 944-17/19-01/04

URBROJ: 2170-07-04-1-19-12

Kostrena, 17. prosinca 2019. godine

 

OBAVIJEST
o poništenju javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao
k.č. broj 1360 u k.o. Kostrena-Barbara

 

Poništava se Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360, k.o. Kostrena-Barbara, KLASA: 944-17/19-01/04 URBROJ: 2170-07-03-19-9, objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena dana 02. prosinca 2019. godine, iz razloga što istekom roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna prijava.

 

 

OPĆINA KOSTRENA