SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Obavijest o promjeni termina otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Kostrena-Lucija

Novosti

OPĆINA KOSTRENA
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine Kostrena                   

KLASA: 944-01/18-02/10
URBROJ: 2170-07-03-18-8
 

O B A V I J E S T  

            Javno otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kostrena označene kao k.č. broj 3900 od 556 m2, pašnjak Rožmanići, k.o. Kostrena-Lucija, će se umjesto u 10:00 sati, održati s početkom u 11:30 sati  dana 6. studenog 2018. godine (utorak) u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.                                                                                             

                                                                                                                                                                             OPĆINA KOSTRENA