SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Obavijesti

Obavijest iz RNR

Iz Rafinerije nafta Rijeka obavještavaju da su u periodu od 19. do 23. travnja 2018. godine planirani radovi na testiranju […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kostrena

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, […]

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja- referent/referentica komunalni redar

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     OPĆINA KOSTRENA Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/18-01/02 URBROJ:2170-07-04-18-9 Kostrena,  18.  travnja 2018. godine   […]

Obavijest iz RNR

Iz RNR obavještavaju da su tijekom današnjeg dana, 11. travnja, planirani radovi isprobavanja funkcionalnosti rada propuhivača čađe zbog čega postoji […]

Obavijest iz RNR

Od 4. do 9. travnja 2018. u Rafineriji nafte Rijeka planirano je pokretanje PSA jedinice uslijed čega može doći do […]