SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

POKRETANJE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Informacije za građane Novosti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

U skladu s članak 198. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/17), prije objave otvorenog postupka javne nabave za radove na izgradnji stambenih cesta u Pavekima stavljamo na prethoodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Dokumentaciju o nabavi u postupku odabira ekonomski najpovoljnije ponude za gradnju stambenih cesta u Pavekima u Općini Kostrena.

 

Preuzmite dokumente

Dokumentacija o nabavi za gradnju stambenih cesta u Pavekima pdf | STAMBENE-CESTE-PAVEKI-Dokumentacija-o-nabavi-2019-N_REV2-JN.pdf | 3,41 MB
Građevinska situacija cesta pdf | 4_Građevinska-situacija-ceste.pdf | 874,80 KB
Situacija instalacija - infrastrukture pdf | 8_Situacija-instalacija.pdf | 1,46 MB
karakteristični profil ceste s instalacijama pdf | 9_Karakteristični-s-instalacijama.pdf | 337,81 KB