SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2170-07-06-18-2
Kostrena, 29. studenog 2018.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena

Na temelju članka 5. Odluke o porezima Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/17, 10/17) osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima na području Općine Kostrena, a u koji nije uključen porez na dodanu vrijednost. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu. S obzirom na povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti, kao mjera pomoći i poticaj ugostiteljima na području Općine Kostrena predlaže se smanjivanje stope za obračun poreza na potrošnju s 3% na 1,5 %. Sukladno navedenom, svrsishodno je pristupiti izmjeni Odluke.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 30. studenog 2018. do 10. prosinca 2018. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

v.d. Pročelnice
Tamara Bulat, dipl.oecc.

Preuzmite dokumente

Tekst poziva - Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena docx | Savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnošću-Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-porezima.-docx.docx | 73,63 KB
Obrazac - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena docx | OBRAZAC-savjetovanie-sa-zaintersiranom-javnošču-Izmjena-Odluke-o-porezima.-.docx | 16,08 KB
Prijedlog izmjene - Odluka o porezima Općine Kostrena docx | Prijedlog-izmjene-Odluka-o-porezima-Općine-Kostrena.docx | 16,38 KB