SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 334-01/19-01/1
URBROJ: 2170-07-06-19-3
Kostrena, 09. siječnja 2019.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kostrena

Prijedlogom odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Odluka) Općinskom vijeću Općine Kostrena predlaže se donošenje odluke kojom bi se, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) utvrdila visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor i smještajnoj jedinici u kampu.
Izmjenama Zakona jedinice lokalne samouprave su, počev od 2019.godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna. Izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. koje se dostavljaju Poreznoj upravi najkasnije do 15.veljače. Ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku u spomenutom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom je određena visina paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna.
Budući da bi se u tom slučaju radilo o povećanju ovog poreza, poslovanje privatnih iznajmljivača bi bilo znatno otežano, što bi u konačnici moglo dovesti do smanjenja broja privatnih iznajmljivača. Do sada je ova vrsta poreza utvrđivana temeljem Pravilnika Ministra financija (Narodne novine 1/17), i to u iznosu od 300,00 kn po krevetu te visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu od 350,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu.

U međuvremenu je stupio na snagu Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19). Što se tiče postupanja JLS i sadržaja odluka koje je potrebne donijeti, pod uvjetom da Pravilnik u konačnici u ovom obliku stupi na snagu, ključno je slijedeće:
1. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku kojom se utvrđuje:
a. visina paušalnog poreza po krevetu,
b. visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i
c. visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (navedeno nije propisano Zakonom).
2. Visinu paušalnog poreza prema članku 2. stavku 3. ovoga Pravilnika predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi za područje naselja u kojem se djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu pružaju, a iznimno može donijeti odluku o visini paušalnog poreza prema ulicama u naselju.
3. Rok za donošenje Odluke o visini poreza za 2019. godinu je 31.01.2019.godine, odluka se svake godine može mijenjati do 15.prosnica tekuće sa primjenom od iduće godine.

Ostvareni prihod od ovog oblika poreza na dohodak dijeli između JLS i Županija na način da JLS pripada 60% (te eventualno udio sredstvima od poravnanja), i to onoj JLS gdje je prebivalište obveznika, a ne gdje se nalazi smještajni objekt. Bitno je naglasiti da i nadalje sve poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu poreza i nadalje obavlja Porezna uprava.
Prijedlog Odluke izrađen je u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Kostrena i predlaže se da visina paušalnog poreza iznosu od 250,00 kuna po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 09. siječnja 2019. do 17. siječnja 2019. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

v.d. Pročelnice
Tamara Bulat, dipl.oecc.

Preuzmite dokumente

Odluka o visini paušačnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici na području Općine Kostrena - prijedlog docx | Odluka-o-visini-paušačnog-poreza-po-krevetu-odnosno-po-smještajnoj-jedinici-na-području-Općine-Kostrena-prijedlog.docx | 17,48 KB
Obrazac savjetovanja - Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kostrena docx | Obrazac-savjetovanja-visini-paušalnog-poreza-po-krevetu-i-smještajnoj-jedinici-u-kampu-na-području-Općine-Kostrena.docx | 17,12 KB