SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kostrena

Obavijesti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt odluke  o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kostrena

 

Dana 09. ožujka 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine« broj 20/18). Člancima  10. do. 12. predmetnog Zakona propisana je obveza predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da za svoja područja propisuju agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera prouzročilo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 20. travnja do 19. svibnja 2018. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga  odluke  o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu  kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljena, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti:

  • Putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst prijedloga odluke  o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

Preuzmite dokumente

Obrazloženje i nacrt odluke o agrotehničkim mjerama docx | O-b-r-a-z-l-o-ž-e-n-j-e-i-nacrt-odluke-o-agrotehničkim-mjerama.docx | 20,03 KB
Obrazac savjetovanja docx | Obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću-Nacrt-odluke-o-agrotehničkim-mjerama-i-mjerama-za-uređivanje-i-održavanje-poljoprivrednih-rudina-na-području-Općine-Kostrena.docx | 16,12 KB