SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje

 

                             SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Kostrena

 

Na temelju članka 47. Zakona o lovstvu (NN broj 99/18, 32/19, 32/20), članka 57. i 58. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN broj 40/06, 92/08, 39/11 i 41/13 i 99/18) pravna ili fizička osoba donosi Program zaštite divljači za razdoblje od 10 godina koji osigurava zaštitu divljači na površinama izvan lovišta.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 03. kolovoza do 02. rujna 2020. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u privitku.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u privitku) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja, biti čitko razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom roku, biti će pregledani i o istom će se sastaviti Izvješće o usvojenim ili odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

 

 

                                                                                                      Pročelnik

                                                                                    Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

 

Preuzmite dokumente

Nacrt prijedloga Odluke docx | Nacrt-prijedloga-Odluka-o-ustanovljenju-površine-izvan-lovišta-na-području-Općine-Kostrena.docx | 22,37 KB
Karta obuhvata Programa zaštite divljači pdf | Karta-obuhvata-Programa-zaštite-divljači.pdf | 1,98 MB
Obrazac- savjetovanje Program zaštite divljači docx | OBRAZAC-savjetovanje-Program-zaštite-divljači.docx | 16,21 KB