SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja u vlasništvu Općine Kostrena u svrhu izborne promidžbe i referenduma

Natječaji i pozivi Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

 

                             SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

                                                                                                             

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 28. svibnja do 28. lipnja 2024. godine s ciljem prikupljanja prijedloga, komentara i primjedbi na prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

                                                                                                         Pročelnik

                                                                                                     Iva Mičetić, mag.iur. v.r.

Preuzmite dokumente

Poziv za savjetovanje pdf | Poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluke-o-davanju-na-privremeno-koristenje-javnih-povrsina-zemljista-uredaja-i-dr.pdf | 146,08 KB
Nacrt prijedloga Odluke pdf | Nacrt-Prijedloga-odluke.pdf | 195,90 KB
Prilog I. lokacije oglasnih ploča- izborna promidžba pdf | PRILOG-I.-lokacije-oglasnih-ploca-izborna-promidzba.pdf | 805,58 KB
Prilog II- Stupovi javne rasvjete u vlasništvu Općine Kostrena pdf | PRILOG-II-Stupovi-javne-rasvjete-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.pdf | 186,66 KB
Obrazac docx | Obrazac_1.docx | 17,32 KB