SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena                                                                                                              

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA:372-01/24-03/01
URBROJ: 2170-22-04-1-24-1
Kostrena, 10.  travnja  2024. 

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 11. travnja 2024. do 11. svibnja 2024. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst  odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena  o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

                                                                                                         PROČELNIK

                                                                                                     Iva Mičetić, mag.iur. v.r.

Preuzmite dokumente

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nacrt odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena pdf | Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-nacrt-Odluke-o-davanju-na-privremeno-koristenje-prostora-u-objektima-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.pdf | 69,06 KB
Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću docx | Poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluke-o-davanju-na-privremeno-koristenje-prostora-u-objektima-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.docx | 20,29 KB
Obrazloženje i nacrt odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Kostrena docx | savjetovanje-obrazlozenje-i-nacrt-odluke-o-davanju-na-privremeno-koristenje-prostora-u-objektima-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.docx | 43,63 KB
Obrazac- odluka o davanju na privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Kostrena docx | OBRAZAC-savjetovanje-odluka-o-davanju-na-privremeno-koristenje-prostora-u-vlasnistvu-Opcine-Kostrena.docx | 16,32 KB