SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU-Prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 035-03/21-01/02
URBROJ: 2170-07-04-1-21-1

Kostrena, 08.  studeni  2021.

 

                Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

                             SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kostrena

                                                                                                             

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kostrena u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 09. studenog 2021. do 09. prosinca 2021. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kostrena putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kostrena  o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

 

                                                                                                                  PROČELNIK:

                                                                                                    Jasna Mavrinac, dipl.iur.

 

Preuzmite dokumente

Poziv za savjetovanje pdf | poziv-za-savjetovanje-odluka-o-nacinu-podnosenja-prijedloga-i-peticija-Opcinskom-vijecu-Opcine-Kostrena.pdf | 58,61 KB
Obrazloženje i prijedlog odluke o načinu podnošeja prijedloga i peticija Općinskom vijeću pdf | obrazlozenje-i-prijedlog-odluke-o-nacinu-podnosenja-prijedloga-i-peticija-opcinskom-vijecu-Opcine-Kostrena-savjetovanje.pdf | 1,01 MB
Obrazac docx | OBRAZAC-savjetovanje-odluke-o-nacinu-podnosenja-prijedloga-i-peticija-Opcinskom-vijecu-Opcine-Kostrena.docx | 15,07 KB