SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Prijedlog odluke o visini cijene zakupnine na turističkom zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 334-01/24-01/03
URBROJ: 2170-22-04-1-24-1
Kostrena, 8. travnja 2024. godine

 

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Prijedlog odluke o visini cijene zakupnine na turističkom zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Općine Kostrena

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog odluke o visini cijene zakupnine na turističkom zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 8. travnja 2024. do 23. travnja 2024. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi prijedlog odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Razlog skraćenog roka savjetovanja je donošenje akta od strane predstavničkog tijela unutar propisanih rokova usklađenja s Uredbom o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja (NN 16/24).

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o visini cijene zakupnine na turističkom zemljištu na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

PROČELNIK
Iva Mičetić, mag.iur.

Preuzmite dokumente

Izvješće o provedenom savjetovanju- nacrt Odluke o visine cijene zakupnine na turističkom zemljištu pdf | Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-nacrt-Odluke-o-visini-cijene-zakupnine-na-turistickom-zemljistu-na-kojem-su-izgradeni-hoteli-i-turisticla-naselja-na-podrucju-Opcine-Kostrena.pdf | 69,72 KB
Poziv za savjetovanje docx | Poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluke-o-visini-cijene-zakupnine-na-turistickom-zemljistu-na-kojem-su-izgradeni-hoteli-i-turisticka-naselja-na-podrucju-Opcine-Kostrena.docx | 21,46 KB
Nacrt Odluke o visini cijene zakupnine na turističkom zemljištu docx | Nacrt-Odluke-o-visini-cijene-zakupnine-na-turistickom-zemljistu-na-kojem-su-izgradeni-hoteli-i-turisticka-naselja-na-podrucju-Opcine-Kostrena.docx | 41,62 KB
Obrazac- savjetovanje docx | OBRAZAC-savjetovanje-odluka-o-visini-cijene-zakupnine-na-turistickom-zemljistu-na-kojem-su-izgradeni-hoteli-i-turisticka-naselja-na-podrucju-Opcine-Kostrena.docx | 17,21 KB