SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU SA JAVNIM UVIDOM I JAVNIM IZLAGANJEM za Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) te članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI SA JAVNIM UVIDOM I JAVNIM IZLAGANJEM

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje 2017. – 2022. godine

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje 2017. – 2022. godine temeljni je dokument kojim je cilj uspostava cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom na području Općine Kostrena kojim se na temelju postojećeg stanja i zakonski postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom, određuju mjere i aktivnosti potrebne za poboljšanje organizacije sustava gospodarenja otpadom, financiranje sustava te jačanje svijesti i participacije javnosti.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 30 dana, od 07. ožujka do 05. travnja 2018. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje od 2017. do 2022. godine  putem e-maila na adresu  kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Uvid u Nacrt Plana u tiskanom obliku može se izvršiti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 radnim danom od 9 do 15 sati.

Javno izlaganje Nacrta Plana održat će se u četvrtak 22. ožujka 2018. godine u vijećnici Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, sa početkom u 18 sati.

Mišljena, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti:

  • Putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
  • Upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
  • Dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Kostrena, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena

 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta Plana na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje 2017. – 2022. godine o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

Preuzmite dokumente

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje 2017.-2022. pdf | Nacrt-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine-Kostrena-za-razdoblje-2017.-2022..pdf | 1,67 MB
OBRAZAC savjetovanja o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena 2017.-2022. docx | OBRAZAC-savjetovanja-o-nacrtu-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine-Kostrena-2017.-2022..docx | 27,87 KB
OBRAZLOŽENJE nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena 2017.-2022. docx | OBRAZLOŽENJE-Nacrta-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine-Kostrena-od-2017.-2022..docx | 24,29 KB