SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA:  410-01/20-01/03

URBROJ: 2170-07-06-20-2

Kostrena, 13. studenog 2020. godine                 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena

Važećom Odlukom o porezima Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/17, 10/17, 13/18) utvrđene  su vrste poreza koji pripadaju Općini Kostrena, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i naplate poreza u skladu sa Zakonom.  Člancima 3., 4., 5., 6. i 7. Odluke uređeno je na što se plaća porez na potrošnju, obveznici poreza na potrošnju, osnovica, visina stope poreza na potrošnju, rok, obračun i plaćanja poreza na potrošnju te odredbe o nadzoru nad utvrđivanjem, evidentiranjem, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju.

Odlukom je tako uređeno da se porez na potrošnju plaća na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakija i ostala žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića  (prirodni voćni sokovi i sva osvježavajuća i umjetna bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode) u ugostiteljskim objektima. Nadalje, Odlukom su definirani i obveznici poreza na potrošnju, a to su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Kostrena, te da osnovicu  poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području Općine Kostrena, a u koji nije uključen porez na dodanu vrijednost.  Visina stope na osnovicu iznosi 1,5%.

Odredbom članka 42. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojim se propisuje i uređuje plaćanje poreza na potrošnju može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s primjenom od 1. siječnja iduće godine.

Slijedom toga, u cilju očuvanja radnih mjesta za djelatnosti koje su najteže pogođene korona krizom, a radi daljnjeg poreznog rasterećenja i pomoći uslijed novonastale krize, predlaže se ukidanje poreza na potrošnju od 1. siječnja 2021. godine kao jedna je od mjera za stabilizaciju financijskog poslovanja gospodarskih subjekata.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 13. studenog 2020. do 19. studenog 2020. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

Preuzmite dokumente

Prijedlog Odluke - Izmjena Odluke o porezima Općine Kostrena docx | Prijedlog-Odluke-Izmjena-Odluke-o-porezima-Opcine-Kostrena.docx | 17,26 KB
Tekst poziva - Izmjena Odluke o porezima Općine Kostrena docx | Tekst-poziva-Izmjena-Odluke-o-porezima-Opcine-Kostrena.docx | 74,68 KB
OBRAZAC savjetovanje docx | OBRAZAC-savjetovanie-sa-zaintersiranom-javnoscu-Izmjena-Odluke-o-porezima.docx | 16,09 KB
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju pdf | Izvjesce-o-provedenom-javnom-savjetovanju-izmjena-Odluke-o-porezima.pdf | 56,53 KB