SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Odluka o donošenju plana ZiS za područje Općine Kostrena

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Primorskogoranske županije” broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj dana 28. veljače 2012. godine, donijelo je ODLUKU

Odluka o donošenju Plana ZiS Općine Kostrena