SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Informacije za građane

Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade

 KLASA: 415-01/18-01/03 URBROJ: 2170-07-05-18-2 Kostrena, 31.listopada 2018. godine   Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine […]

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

KLASA: 415-01/18-01/02 URBROJ: 2170-07-05-18-2 Kostrena, 31. listopada 2018.   Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine […]

OBJAVA IZVJEŠĆA O PROVEDENIM JAVNIM RASPRAVAMA ZA UPU N-2, N-4 I K-3 ŠOIĆI

U skladu sa stavkom 3. članka 102. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17), na mrežnim stranicama Općine […]