SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Informacije za građane

Financiranje mjesečne karte javnog prijevoza učenicima srednjih škola tijekom obavljanja prakse

Općina Kostrena financirat će trošak mjesečne karte javnog linijskog prijevoznika KD „Autotroleja“ d.o.o. Rijeka redovnim učenicima srednjih škola koji dostave […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, […]