SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Informacije za građane

Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 360-01/22-01/04 URBROJ: 2170-22-05-22-2 […]

Javni poziv kućanstvima za dodjelu kompostera

Nakon izgradnje Reciklažnog dvorišta Urinj gdje se mještanima omogućava besplatno zbrinjavanje različitih vrsta otpada, Općina Kostrena nabavila je 600 kompostera […]

Otvoren pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2022. godinu 

Općina Kostrena je objavila Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2022. godinu.  Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju […]

Info dan HBOR-a u Narodnoj čitaonici u Kostreni

Općina Kostrena u suradnji s Područnim uredom HBOR-a za Primorje i Gorski kotar u utorak 18. listopada 2022. od 10 […]

OGLAS – ponuda za otkup zemljišta u prostoru zahvata rekonstrukcije na nerazvrstanoj cesti Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA KLASA: 363-01/17-03/15 URBROJ: 2170-22-03-22-37 Kostrena, 3. listopada 2022. Temeljem članka 95. Zakona o općem […]