SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora na adresi Glavani 89A

Natječaji i pozivi Zakup prostora
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 27. lipnja 2024. godine.

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19) te Odluke Općinskog načelnika od 10. lipnja 2024. godine KLASA: 024-01/24-03/2, URBROJ: 2170-22-03-24-210, Općina Kostrena dana 19. lipnja 2024. godine objavljuje sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup poslovnih prostora na adresi Glavani 89 a u Kostreni – zgrada Dom zdravlja

 

Cjeloviti tekst javnog natječaja, tlocrt i oznaka prostora koji se daju u zakup i prijavni obrazac ponude nalaze se u priloženim dokumentima.

Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, na kontakt broj: 051/209-075, ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9 do 12 sati te utorkom od 13 do 17 sati.

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 372-01/24-01/02
URBROJ: 2170-22-04-24-2

 

 

 

 

Preuzmite dokumente

Tekst Javnog natječaja pdf | Javni-natjecaj-zakup-poslovnih-prostora-Dom-zdravlja-pdf.pdf | 281,56 KB
Obrazac ponude pdf | OBRAZAC-PONUDE-pdf.pdf | 192,11 KB
Tlocrt i oznaka prostora koji se daju u zakup pdf | Tlocrt-i-oznaka-prostora-koji-se-daju-u-zakup.pdf | 154,12 KB