SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Registar ugovora: Jednostavna nabava – 2016. godina

R. Br. Ugovorna strana Posl. br. Predmet Iznos ugovora (bez PDV-a) Datum sklapanja ugovora i rok
1 NELA ŠOIĆ 701-01/30-10/1 Ugovor o pruž. pravne pom. i zastupanju 5.830,00 kn 24. prosinca 2015. / 1 godina
2 KRK SISTEMI 650-01/15-03/1 Ugovor o održ. bež.opr. HOTSPOT 45.000,00 kn 15. siječnja 2015. / 1 godina
3 DOM ZDRAVLJA PGŽ 501-01/16-01/02 Ug. o financ. tima Palijativne skrbi 13.099,00 kn 25.siječnja 2016 / 1 godina
4 VENTEX d.o.o. 030-03/15-01/7 Ug. o podršci i uprav. IT sustavom 38.400,00 kn 26. siječnja 2016. / 1 godina
5 NETCOM 030-03/15-01/05 Ug. o odr. i podršci sust. dig. arhive 3.900,00 kn 26. siječnja 2016. / 1 godina
6 SMART 69*** 612-10/16-01/02 Ugovor o tiskanju lista Naša Kostrena za 2016. 36.000,00 kn 09. veljače 2016. / 1 godina
7 JVP GRADA RIJEKE 214-01/16-01/02 Ugovor o financ. djelat.JVP grada Rijeke na podr. Općine Kostrena 128.766, 68 kn 9. veljače 2016. / 1 godina
8 DOM ZDRAVLJA PGŽ*** 510-01/16-01/1 Ugovor o financiranju posebnog dežurstva 27.743,27 kn 25. siječnja 2016. / 1 godina
9 VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.*** 322-01/16-01/02 Ugovor o obavlj. hvatanja i zbrinj.napušt.život. 9.536,60 kn 03. veljače 2016. / 1 godina
10 ČISTOĆA d.o.o. 363-01/16-04/1 Ugovor -prikuplj. i odvoz glom.otpada sa j.p.p. 107.040,00 kn 12. prosina 2015. / 1 godina
11 WEB STUDIO d.o.o.*** 030-03/15-01/06 Ugovor o održavanju web stranica 7.320,00 kn 26. siječnja 2016. / 1 godina
12 CONSILIO 300-01/16-01/1 Ugovor o pružanju usl.izrade Upravljanje projektima Općine Kostrena 150.000,00 kn 10. veljače 2016 / 1. godina
13 CONSILIO 300-01/16-01/2 Ugovor-usluge izrade Kataloga projekata Općine Kostrena 95.000,00 kn 12. veljače 2016. / 1 godina
14 VENTEX d.o.o. 030-03/15-01/08 Ugovor o pružanju osl. on-line mail sust. s migrac.post.pod. 17.661,00 kn 26. siječnja 2016. / 1 godina
15 DVD KOSTRENA 214-01/16-01/03 Ugovor o finac.redovne vatr.djelat. u 2016.godini 279.300,00 kn 09. veljače 2016. / 1 godina
16 DVD KOSTRENA 214-01/15-01/01 Anex ugovora o fin. vatr.djelat. za 2015. 18.944,71 kn 15. veljače 2016.
17 ATP PROJEKTIRANJE d.o.o. 404-01/14-01/02 Ugovor o izradi proj.dok. -idejno rješenje Dom za starije 192.000,00 kn 18. veljače 2016. / 60 kalendarskih dana
18 INFOPROJEKT d.o.o. 030-03/15-01/4 Ugovor o održavanju, informat.podršsci, i konz. koris. 6.880,00 kn 1 godina
19 U.O.2. MJESTO -LD 300-01/16-01/4 Ugovor o poslovnoj suradnji 150.000,00 kn 20. veljače 2016. / 1 godina
20 CONSILIO 300-01/16-01/3 Ugovor konzultantske usluge za gosp. i EU fondove 199.200,00 kn 17. veljače 2016. / 1 godina
21 DOGMA NEKRETNINE 612-10/16-01/02 Ugovor o objavi reklame u listu Naša Kostrena 900,00 kn 11. ožujka 2016. / do 15. ožujka 2016.
22 LOKALNA HRVATSKA 008-01/16-01/01 Ugovor o poslovnoj suradnji 1.200,00 kn 02. ožujka 2016. / 1 godina
23 NOVOTEHNA Rijeka 404-01/15-01/2 Ugovor- uređenje igrališta DV Zlatna ribica 124.062,00 kn 16. ožujka2016. / 30 dana
24 STRIBOR OPREMA d.o.o. 404-01/15-01/2 Ugovor-dobava i montaža igrala DV Zlatna ribica 195.680,00 kn 16. ožujka 2016. / do 15.05.2016.
25 KD VODOVOD I KANALIZACIJA*** 363-01/16-02/1 Ug. o financiranju – pražnjenje septičkih jama 27.550,00 kn 12. veljače 2016. / Neodređeno vrijeme
26 FUTURA TRADE*** 363-01/15-03/18 Ugovor -održavanje horiz. I vertikalne signal. 8.690,00 kn 13. siječnja 2016. / 15 mjeseci
27 EMI PROJEKT d.o.o. 340-08/16-01/2 Ugovor o izradi Prometnih rješenja Aleje Kostr. Pomoraca 20.000,00 kn 04. travnja 2016. / od 02/16
28 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 944-01/16-01/02 Ugovor o prodaji nekretnine 220.000,00 kn 27. travnja 2016. / 15 dana
29 DR. MILE BATINIĆ 500-04/16-01/01 Ugovor- preventivni pregledi djece 15.000,00 kn 20. travnja 2016. / 1 godina
30 NET PROJEKT d.o.o. 030-03/16-01/3 Ugovor-usluge vođenja proj. e-općina 69.600,00 kn 01. ožujka 2016. / 1 godina
31 NET PROJEKT d.o.o. 030-03/16-01/2 Ugovor-izvršavanje usluge IBoss2 sustava 19.200,00 kn 01. ožujka 2016. / 1 godina
32 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 500-04/16-01/04 Ugovor – prvašić u kući 7.000,00 kn 20. travnja 2016. / 09.16.-06.17. godine
33 INFOPROJEKTd.o.o. 410-01/15-01/3 Ugovor o uslugama vođenja poreza 9.800,00 kn 20. travnja 2016. / 1 godina
34 DR. RADICA KOREN**** 500-04/16-01/03 Ugovor – internistički i kardiološki pregledi 1.330,00 kn
Jedinična cijena pregleda 190,00 kn
20. travnja 2016. / 1 godina
35 MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 500-04/16-01/05 Ugovor- vježb. protiv osteoporoze 24.000,00 kn 20. travnja 2016. / 1 godina
36 VEDRANA SABLIĆ BRAZZODURO DR.MED. 500-04/16-01/02 Ugovor – ultrazvučni pregledi mještana 15.000,00 kn 20. travnja 2016. / 1. godina
37 DELFIN GRUPA 303-01/16-01/2 Ugovor-sust. za prać.,mjerenje i ver.ušteda energ. 32.500,00 kn 29. ožujka 2016. / do 31.01.17.
38 DELFIN GRUPA 404-04/16-01/4 Ugovor-det.energ.pregled DV Zlatna ribica 14.000,00 kn 12. svibnja 2016. / 30 dana
39 DELFIN GRUPA 404-04/16-01/5 Ugovor-det.energ.pregled DOM ZDRAVLJA 15.000,00 kn 12. svibnja 2016. / 30 dana
40 DELFIN GRUPA 404-04/16-01/3 Ugovor-priprema i izrada proj.dok.ze energ.obnovu krova DOM ZDRAVLJA 59.000,00 kn 12. svibnja 2016. / 30 dana
41 DELFIN GRUPA 300-01/16-01/5 Ugovor-uprav.neposrednom potr.energ. I pr. putem ISGE-a 69.000,00 kn 12. svibnja 2016. / 1 godina
42 GP KRK d.d. 363-01/16-03/05 Ugovor-zaštita i izmješt.inst.-raskrižje Šodići 101.596,50 kn 31. ožujka 2016. 20 dana
43 NET PROJEKT d.o.o. 030-03/16-01/5 Ugovor- usluga izrade nove web stranice Općine Kostrena 28.000,00 kn 12. svibnja 2016. / do 30.07.16.
44 NET PROJEKT d.o.o. 030-03/16-01/4 Ugovor-usl.sig.sust.pohrane pod.unutar Općine i na ser. Net-proj. 28.000,00 kn 12. svibnja 2016. / do 30.07.16.
45 POMORSKI I POVIJESNI MEZEJ HRVAT.PRIMORJA RIJEKA 910-04/06-01/1 Ugovor o nastavku arheološ.istraž.na lokal. Solin 15.000,00 kn 24. svibnja 2016. / 21 dan – počevši od 24. svibnja 2016.

Izvor: Služba za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, 09. lipnja 2016.

*** Iznos ažuriran na dan 08. lipnja 2016.
**** Pozicija 169.6 Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu – ažurirano na dan 09. lipnja 2016.